מערכת אזעקה תקן 1337-8144

מערכת האזעקה 1337-8144 היא מערכת אמינה ומקצועית המספקת הגנה מיטבית, תוך עמידה בדרישות תקן 1337 למערכות אזעקה.

המערכת תוכננה ועוצבה בקפידה, בכדי לספק מגוון רחב של פתרונות לשוק העסקי, ומצטיינת בהפעלה ותכנות ידידותיים למתקין ולמשתמש.

מערכת 1337-8144 חסינה מפני הפרעות רדיו (RF) והפרעות אלקטרו מגנטיות (EMI).

Product Description

מערכת האזעקה 1337-8144 היא מערכת אמינה ומקצועית המספקת הגנה מיטבית, תוך עמידה בדרישות תקן 1337 למערכות אזעקה.

המערכת תוכננה ועוצבה בקפידה, בכדי לספק מגוון רחב של פתרונות לשוק העסקי, ומצטיינת בהפעלה ותכנות ידידותיים למתקין ולמשתמש.

מערכת 1337-8144 חסינה מפני הפרעות רדיו (RF) והפרעות אלקטרו מגנטיות (EMI).

מאפייני המערכת

 • שמונה אזורים בסיסיים עם אפשרויות הרחבה עד 144 אזורים
 • המערכת מותקנת בקופסה מתכת עם נעילה דמויית כספת, העמידה בפני פריצה, על פי דרישת תקן 1337 מהדורת 2005
 • שלוש אפשרויות דיווח למוקד: טלפון, רדיו וסלולאר
 • דיווח לשני מוקדים, עם מספרי מנוי ופרוטוקולים שונים
 • דיווח אירועים למוקד בכל הדרכים, בפירוט מלא
 • ארבעה מספרי טלפון למוקד וארבעה לחייגן פרטי
 • בדיקת קו טלפון מובנית
 • עד 144 משתמשים
 • זכרון מורחב של 1,000 אירועים אחרונים מתוכם 512 בלתי נדיפים

יתרונות למתקין ולמשתמש

 • מגוון מנגנונים למניעת אזעקות שווא: התניה בין אזורים, מונה פולסים, אזורי מבחן ורגישות אזור
 • זיכרון של 1,000 אירועים; רישום מלא של כל האירועים, תקלות, הפעלות, כולל זמן, תאריך ושם משתמש
 • 144 קודי משתמש (חלון זמן להגבלת כיבוי המערכת לכל קוד) + קוד ראשי + קוד דלת (ממסר) + קוד שוד + קוד קצר (להפעלה בלבד)
 • הרשאות לכל קוד משתמש – ניתן להגדיר האם משתמש יכול לתכנת קודים, לבטל אזורים, לכוון שעון, לתכנת מספרי טלפון, צפייה בזיכרון וכו’
 • השגחה על לוחות המקשים; המערכת תתריע ותדווח למוקד על ניתוק/חיתוך קו לוח המקשים
 • מפסק הגנה בכל לוח מקשים המחובר בתקשורת למערכת; מפסק התראה על פתיחת לוח מקשים (עד 8) למוקד וללקוח הפרטי
 • כניסה לתפריט טכנאי נרשמת בזיכרון ומדווחת למוקד
 • מגוון אפשרויות מידור: עד 16 מדורים
 • דריכה אוטומטית בשעה קבועה לפי יום בשבוע
 • דריכה אקטיבית: זיהוי חוסר תנועה באזור מוגן יגרום להפעלת המדור או לחילופין הפעלה מלאה; זמן השקט ניתן לתכנות
 • חיווי בתצוגה בכל הפעלה לקבלת אישור הפעלת מערכת ע”י המוקד
 • חיווי לחסימת אנטי מסק בלוח המקשים בנוסף לדיווח מוקד ותגובות לאזור
 • מגוון בדיקות המאפשרות זיהוי מהיר לאביזרים המחוברים למערכת, כגון: בדיקת הליכה (walk-test) כולל תיעוד בזיכרון, בדיקות חייגן מוקד, בדיקות רדיו מוקד וכו’
 • חיבור שני נגדי סוף קו לזיהוי מיידי של נתק וקצר בקו הגלאי
 • תגובות שונות לכל תקלה במצב ON ו-OFF בנפרד
 • דיווח התחלת השהיית כניסה (pre-alarm); מניעת פריצה דרך אזור מושהה/הגעה לרכזת בהשהיה והשבתתה
 • תומך בסה”כ ב-63 יציאות עזר/ממסרים
 • הגבלת זמן ביטול אזורים: מניעת הכנה לפריצה
 • סיום השהיית יציאה; סגירת אזור אחרון במערכת יגרום לסיום השהיית יציאה ולדריכה מיידית של המערכת
 • בקרת קודים; אין אפשרות לתכנת קוד זהה במערכת, המערכת תתריע ותדווח למוקד על הקשת קוד שגוי
 • בדיקות מקיפות המספקות מידע בזמן אמת על מצב המערכת (מתח רשת, סוללה, טלפון, אזורים ותקשורת מוקד)
 • הפעלה ותכנות קלים וידידותיים למשתמש ולמתקין
 • אפשרות לבחירת תצוגה: תצוגת אזורים מתגלגלת (scrolling) או תצוגת פימא 20 אזורים במסך אחד

הרחבות אפשריות

 • EXP-PRO-UNIVERSAL: כרטיס הרחבה אינטגרלי ל- 8 אזורים
 • I/O-8N: כרטיס הרחבה חיצוני ל- 8 אזורים
 • I/O-16: כרטיס הרחבה חיצוני ל- 16 אזורים
 • יחידת הרחבה 1337-8144: כרטיס הרחבה חיצוני ל-32 אזורים, כולל ספק וסוללה נטענת, בקופסה דמוי כספת
 • GSM-200: משדר סלולארי אינטגרלי
 • SMS-100: מודול לשליחת הודעות SMS על גבי קווי טלפון של בזק
 • I/O-R : כרטיס יציאות חיצוני ל- 8 יציאות ממסר