יחידה מרכזית בית חכם

יחידה מרכזית בית חכם

Product Description

יחידה מרכזית בית חכם
שמתחברים אליה האביזרים כמו מפסק תריס,מפסקי תאורה,דוד וכו’

המערכת המרכזית שולטת באמצעות שידור אלחוטי על כל היחידות החכמות ומקבלת פקודות מהאפליקציה.  מבצע פעולות ודימר ללא תלות בפעולת המערכת המרכזית ובאפליקציה